Styrka
Start
+
Ras
+
Klass
=
 
Fysik
Start
+
Ras
+
Klass
=
 
A
D
Händighet
Start
+
Ras
+
Klass
=
 
Visdom
Start
+
Ras
+
Klass
=
 
B
Intelligens
Start
+
Ras
+
Klass
=
 
Utstrålning
Start
+
Ras
+
Klass
=
 
C
Poängkostnad
 
Livspoäng
10 +
Fys
+
Klass
+
Knep
=
 
Sargad
Livspoäng
/ 2 =
 
Återhämtning
Sargad
/ 2 =
 
+
Ras
=
 
Vitalitetspoäng
Fys
/ 2 =
 
+
Klass
+
Knep
=
 
Pansarklass
B eller D
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+ 10 +
Pansar
+
Sköld
+
Knep
=
 
Stabilitet
A
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+ 10 +
Ras
+
Klass
+
Knep
=
 
Reflexer
B
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+ 10 +
Ras
+
Klass
+
Knep
+
Sköld
=
 
Vilja
C
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+ 10 +
Ras
+
Klass
+
Knep
=
 
Initiativ
Hän
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Knep
=
 
Fart
Ras
Pansar
+
Knep
=
 
Passiv Insikt
Insikt
+ 10 =
 
Passiv Uppfatta
Uppfatta
+ 10 =
 
Akrobatik
Hän
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
Pansar
=
 
Bedräglighet
Uts
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
=
 
Diplomati
Uts
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
=
 
Förstulenhet
Hän
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
Pansar
=
 
Gatusmart
Uts
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
=
 
Grottutforskning
Vis
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
=
 
Historia
Int
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
=
 
Idrott
Sty
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
Pansar
=
 
Insikt
Vis
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
=
 
Kuva
Uts
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
=
 
Läkekonst
Vis
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
=
 
Mystik
Int
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
=
 
Religion
Int
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
=
 
Tjuveri
Hän
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
Pansar
=
 
Uppfatta
Vis
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
=
 
Uthållighet
Fys
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
Pansar
=
 
Vildmark
Vis
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Ras
+
Träning
=
 
Attack
Sty
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Klass
+
Knep
+
Träning
=
 
Skada
Sty
/ 2 =
 
+
Knep
=
 
 
Attack
Hän
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Klass
+
Knep
+
Träning
=
 
Skada
Hän
/ 2 =
 
+
Knep
=
 
 
Attack
Grundegenskap
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Klass
+
Knep
+
Träning
=
 
Skada
Grundegenskap
/ 2 =
 
+
Knep
=
 
 
Attack
Grundegenskap
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Klass
+
Knep
+
Träning
=
 
Skada
Grundegenskap
/ 2 =
 
+
Knep
=
 
 
Attack
Grundegenskap
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Klass
+
Knep
+
Träning
=
 
Skada
Grundegenskap
/ 2 =
 
+
Knep
=
 
 
Attack
Grundegenskap
+ 1 =
 
/ 2 =
 
+
Klass
+
Knep
+
Träning
=
 
Skada
Grundegenskap
/ 2 =
 
+
Knep
=